Kontakt 2017-09-11T12:51:48+00:00

Organizatorem III KPNiB jest Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Szkoła z ponad 25-letnią tradycją kształcenia! WSH była pierwszą niepubliczną szkołą wyższą w Sosnowcu i drugą w Zagłębiu. Prócz kierunków licencjackich i magisterskich, podyplomowych w ramach działalności edukacyjnej funkcjonuje także Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Uczelnia na szeroką skalę współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspierając przedsiębiorców, organizując zajęcia dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich a także inicjując i włączając się w organizację szeregu przedsięwzięć o charakterze naukowym, prospołecznym, biznesowym itp.

Humanitas Liderem Rankingów w Polsce